Kære medlemmer
Så er det atter tid til årets ordinær generalforsamling og i år lægger vi ud med en gang Pizza til tilmeldte og efter den ordinær generaforsamling afsluttes det hele med et foredrag af fridykker Stig Pryds, som har en række rekorder og vundne mesterskaber bag sig, men som også har brugt fridykning til, mod alle odds, at overvinde svær og uhelbredelig sygdom. 
Læs mere om Stig Pryds her: https://www.stigpryds.com/pages/home
 
Dagens program:
1730-1830 Pizza + 1 øl/vand. (Tilmeld i kommentar med PIZZA)
1830 – 1930 ordinær generalforsamling.
1930 -? Foredrag med Stig Pryds.
 
§5 – GENERALFORSAMLINGEN Stk.1 – Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.
Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i februar. Datoen for den ordinære generalforsamling offentliggøres med individuel kontakt til de enkelte medlemmer via e-mail el. lign, med 4 ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde følgende dagsorden:
– Valg af ordstyrer.
– Valg af referent.
– Forelæggelse af formandens beretning til godkendelse.
– Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
– Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer.
– Fastsættelse af kontingent.
– Godkendelse af budget.
– Valg af bestyrelse:
1. på lige årstal vælges 2 bestyrelsesmedlem (Peter Olsen og Thomas Littau genopstiller)
2. på ulige årstal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer
– Valg af første og anden suppleant.
– Valg af regnskabskontrollant (Anja Bønnelykke Rasmussen genopstiller).
– Eventuelt.
Stk.2 – Indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer skal medtages i indkaldelsen, hvorfor de skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før datoen for generalforsamlingen afholdelse. Øvrige indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage inden generalforsamlingen
print